Qorshaha nidaamka barxadaha nawaaxiga

Mudadda Dhageysiga Dadweynaha & Faallo Bixinta

Met Council waxa ay doonaysaa inay warkaaga hesho. Kuwa kani waa jidad aad uga qaybgeli kartid. Faalooyinka ku saabsan qorshaha waxaa la bixin karaa ilaa iyo ugu dambeyn Isniinta, Oktoobar 30 keeda 5 galabnimo.

 • Ka qaybgal dhageysi dadweyne Isniinta, Oktoobar 19 ay tahay 4 galabnimo si aad faallo uga bixiso waxyaabaha laga bedelayo qorshaha

 • Warqad ugu dir ciwaankan: Metropolitan Council, Public Information at 390 Robert St. N., St. Paul, MN 55101

 • Emayl public.info@metc.state.mn.us

 • Ku duub faallo Khadka Faallada Dadweynaha (Public Comment Line) ee ah 651.602.1500 (TTY 651.291.0904)

   

Nidaanka Qorshaha Barxadaha ee Nawaaxiga ee 2040 (Regional Parks Policy Plan) waxa uu guudmaraa  hadafyada iyo xeeladaha hay’ada Metropolitan Council ee horumarinta barxadahayaga nawaaxiga ee caalamiga ah. Waxa uuna tilmaamaa sida habka barxadaha ee nawaaxigu loo horumarin dooono loona hawlgalin doono si uu u gargaaro hadafyada (Thrive MSP 2040).

Met Council waxa ay qaadatay qorshaha hadda 2018.

Cusub: Qoraalka wax ka bedelida nidaamka qorshaha

Met Council waxa ay soo jeedinaysaa inay ku darto, wax ka bedesho ama balaariso 26 barxadood iyo wadiiqooyn ka tirsan habka barxadaha nawaaxiga iyadoo ay weheliyaan nimaadyo cusub. Guudmarka la soo jeediyey waxa uu leeyahay taariikh iyo soo koobid ah isbedelada waaweyn ee qorshaha ku jira.

6 waxyaabood oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan cusboonaysiinta 2020

 • 26 barxadaha iyo wadiiqooyinka nawaaxiga ah oo cusub ama la balaariyey oo qaabab cusub oo madadaalo ah leh iyo goobo la doonayo in mustaqbalka baraxado, wadiiqooyin laga dhigo iyo in lagu kordhiyo wadiiqooyinka.
 • Leh qaabab cusub oo madadaalo — rug isku xiraya wax
 • Nidaam cusub oo wax looga bedelayo xuduudaha barxadaha iyo wadiiqooyinka
 • U baahanaya darsid ku saabsan sinaanta qorshaha weyn ee barxadaha iyo wadiiqooyinka
 • Kala saarsaarida nidaamka iyo cusboonaysiinta ku saabsan
 • Cilmi-baaris iyo daraasad si loo cusboonaysiiyo nidaamka mustaqbalka

Meelaha aad adigu ku bixin karto faalo ku saabsan qorshaha

 1. Ku darida barxado iyo wadiiqooyin — Isticmaalka qoraalka soo socda ee habka barxadaha nawaaxiga ee 2019, qorshayaasha Met Council si ay ugu daro barxado iyo wadiiqooyin habka dib ayaa loo xoojiyey. Dadku waxa ay u isticmaalaan barxadaha nawaaxiga ku xirmitaanka asxaabta iyo ehelada, beel dhisid, dibad-bax, duur-xul, bushkuleeti raac, iyo duur joogida, kuwaa ayaa ka mid ah xarakaraadka la jecel yahay ee loo adeegsado.

 2. Dib u tixgelinta taariikhda — Habka barxadaha iyo wadiiqooyinka nawaaxigu waxa ay ku yaaliin dhul ay dadyowga Anishinaabe iyo Dakota muddo dheer ay daryeelayeen ayna ugu yeeri jireen dhulkooda. Dhulku waxa uu u leeyahay taariikh, caqiido, iyo dareen shakhsiyan ah dadkii horey gacanta ugu hayn jiray, Qabii’ilada iyo dadka horey nawaaxiga u dagi jiray. Metropolitan Council, iyadoo ay iskaashanayaan 10 ka haya’dood ee dhaqangelinta barxadaha nawaaxiga, ayey waxay ay rabtaa inay eegto sharafida taariikhdan iyadoo aqoonsan dhulka iyo wada hadalka nawaaxiga ee weyn.

 3. Sinaan u helida adeegyada — Habka nawaaxiga barxadaha cusboonaysiintan waxaa uga kordhi doona nooc oo cusub goob madadaalo ah oo la yiraa “rugta isku xirka” (“bridging facility”).  Hadafka rugtan waxa uu noqon doonaa inuu hubinta in baraxadahayagu ay dhiiri geliyaan ka qaybgal balaarn oo dad jinsiyado, qowmiyado, qaaruumo kala duwan ka soo kala jeeda o leh da’ walba karaan walba iyo dakhli walba. Cusboonaysiintani sidoo kale waxa ay tixgelin doontaa abuurida, barxad “wadiiqo biyood” (“water trail”) taa oo siin doonta goobo amaan ah oo dadku ku dhex geli karaan waraha iyo wabiyada nawaaxiga.

 4. Waarida Cimilada — Geedahu waa sambabada jawiga, ee ka nadiifiyada hawada wasakhda si loo helo cimilo waarta mustaqbalka. Parkland waxa ay ka ciyaartaa door muhiim ah yareynta isbedelada cimilada – taa oo naga dhigi anaga kuwo caafimaad qaba, ilaaliya biyaha, siiyana noolaha heerkul dabacsan barina doonta jiilalka mustaqbalka noloshada dabiicga ahi waxa ay tahay. Balaarinta aan balaarinayo habka barxadaha ee nawaaxigu, waxa aanu kula dagaalamaynaa dikhowga, waxa aanu ku maareynaynaa biyaha, waxa aanu waxtar ku siinaynaa noolaha lagama maarmaanka ah.