Cusboonaynta 2020 ga ee QORAALKA Qorshaha Habka Gaadiidka ee 2040

Ku lug yeelo: mudadda faaladu waxa ay furan tahay ilaa Agoosto 10 deeda

Golahu (Council) waxa u diyaar u yahay inuu ku dhagaysto. Faallooyinka dadweynaha ee cusboonaysiinta Qorshaha Habka Gaadiidka ee (2040 Transportation Policy Plan) waxaa la qaban doonaa ilaa iyo 5 galabnimo, Agoosto 10 ay tahay.

Si aad faallo u bixiso:

 • Fill out this online form

 • Emayl ugu dir Metropolitan Council, Public Information ciwaanka public.info@metc.state.mn.us

 • Faalo ugu duub Khadka Faalada Dadweynaha (Public Comment Line) ee ah 651.602.1500 (TTY 651.291.0904)

 • Warqad u ugu hagaaji Metropolitan Council, Public Information, 390 Robert St. N., St. Paul, MN 55101

 • Ka eeg Facebook ama Twitter wixii su’aalo ah ee ku saabsan mustaqbalka habka gaadiidka

Cusboonaynta Qorshaha Habka Gaadiidka ee 2040 [Transportation Policy Plan 2020 Update (TPP)] waxa uu u soo bandhigayaa qorshayaashiisa iyo hababkiisa hay’ada Metropolitan Council waxaana u qorshaysan inay hagaan horumarinta habka gaadiidka ee nawaaxiga. Hay’ada TPP waa khasab inay hawlaheedu waafaqsanaadaan aragtida nawaaxiga ee lagu soo bandhigay qorshaha (Thrive MSP 2040) ayna tilmaamto sida habka gaadiidka loo horumarin doono loona hawgalin doonto si uu u gargaaro hadafyada (Thrive MSP).

Golahu (Council) waxa uu u guntadaa cusboonaysiin ballaaran hal mar 10 kii sannaba taa oo ku aadiya cuboonaysiinaha Habraacyada Horumarka Nawaaxiga [Regional Development Guide (Thrive MSP 2040)]. Inta u dhaxeeysa, waxa aanu isku duwnaa cusboonaysiinyo yarayar. Tani waa cusboonaysiin yar oo ay ku jiraan isbedelo yaryar oo dhawaan lagu sameeyey maalgelinaha iyo dakhliga gaadiidka nawaaxiga, macluumaadka jihooyinka safarada, natiijooyinkii ka soo baxay daraasado iyo mashaariic dhawaan la soo gaba-gabeeyey iyo sii wadida in Ururka Qorsheynta Metropolitan (Metropolitan Planning Organization) uu ahaado mid u hogaansama xeerarka dowlada dhexe.

Dillaaca Cudurka COVID-19 (coronavirus)

Dillaacida 2020 COVID-19 waxa ay ku yeelatay ayna sii wadi doontaa inay ku yeelato saameyn weyn habka gaadiidka ee nawaaxiga iyo ilahooda dhaqaale.

Kuwaa waxaa ku jira labada saameyno mudadda dhow iyo kuwa mustaqabka dheer ah oo ku saabsan:

 • Qaababka aan u socdaalno ha noqota gaari, gaadiid dadweyne, bushkuleti, socod, ama duulid

 • Sinaanta iyo xaqqa dhowrka deegaaneedka

 • Dakhliyada gaadiidka dadweynaha ee mustaqbalka iyo maalgelinada hababka gaadiidka

Dhamaan kuwaa oo dhami waxa ay u baahnaan doonaan in si buuxda loo darso kolka cudurka dillaacay uu yaraado ayna qaababkii hore ee safridu ay dib u amba-qaadaan si si buuxda loogu fahmo saameynaha.  Sababtan awgeed, isbedeladaa si buuxda wax loogama hadlin cusboonaysiintan. Daraasada mustaqbalku waxaa lagu qeexay Cutubka 14 (Chapter 14): Barnaamijka Shaqada ee Cusboonaysiinta la diyaarinayo ee aan ku darnay sedex daraasadood oo ku saabsan jihooyinka safarada, wadooyinka waaweyn (highway) iyo dakhliyada gaadiidka dadweynaha iyo maalgelinta iyo habka saadaalinta hawada. Cutubyada kale waxa ay ka hadleen ayna aqoonsadeen dillaaca cudurka COVID-19 iyo isbedelada mustaqbalka dheer uu ku yeelan karo hababkayaga gaadiidka dadweynaha.

Qorshayaasha barnaamijyada shaqada, daraasadaha iyo cilmi-baarida

Barnaamijka shaqada waxaa sidoo kale ku jira dhowr daraasadood oo kale oo cusub si ay u qiimeeyaan ayna u fahmaan xaalada gaadiidka dadweynaha ee sida degdeg ah isu bed-bedelaysa iyo saameynteeda nawaaxigayaga:

 • Qiimeynta Falsafada Dhimida Samxada Gaadiidka ee Nawaaxiga

 • Qorsheynta Hage Rugaha Socdaalka

 • Habraacyada Rugaha Wadiiqooyinka Gaadiidka Bushlueetiyada ee Nawaaxiga iyo Cabirka 

 • Naqshadeynta Aalada Atlas ee Dhulka Warshaha

 • Daraasada Qorsheynta Gawaarida Korontada ku Shaqeeya

 • Wax ka qabadka iyo Qaababka Qorsheynta ee yareynta sii Deynta Neefa ee (Greenhouse)

Horumarinta Qorshaha Habka Gaadiidka

Qorshaha nawaaxiga ee gaadiidka waxa uu abaabulmaa iskaashi dhexmara degmooyinka, magaalooyinka iyo tuulooyinka si loo abuuro aragti ku saabsan hab gaadiid oo la wadaago. Hay’ada Met Council waxa ay dhistaa iskaashiyadaa si loo caawiyo sidii loo suurto galin lahaa nidaam awood leh, oo u adeega dadweynaha kuna xira meelo badan oo nawaaxiga oo dhan ah. Shaqadayadu waa inaan dhagaysano dadka aan wada shaqeyno iyo dadka ku nool nawaaxiga si aan u ogaano waxa ay rabaan in nidaamka gaadiidku noqdo. Ka dib waxa aan u bedelnaa aragtida la wadaago ee nidaamka gaadiidka ee nawaaxigaya qorshayaal maalgelin iyo go’aamo ah oo caawiya dhisida iyo dhowrida nidaamka.

Public participation

Transportation Public Participation Plan (18 pages, pdf)


2040 Transportation Policy Plan

The Council adopted the updated 2040 Transportation Policy Plan on Oct. 24, 2018.

Thrive MSP logo and link
Other regional plans

The regional development guide, Thrive MSP 2040, sets the policy foundations for systems and policy plans developed by the Council. In addition to the Transportation Policy Plan, see: